Dział dla dorosłych

 • Bożena Mazurkiewicz, Anna Głowacz
 • Telefon: 94 36 322 57 wew. 21

Dział dla dzieci

 • Renata Kicińska, Jolanta Giliewicz
 • Telefon: 94 36 322 57 wew. 23

Dział pedagogiczny

 • Magda Lekka
 • Telefon: 94 36 322 57 wew. 24

Dział multimedialny

 • Zbigniew Stępkowski
 • Telefon: 94 36 322 57 wew. 20

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim przy ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępnym pod numerem tel. 94 3413896 i poprzez pocztę e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań instytucji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usług, o które Pan/Pani wnosi.

 

Monitoring

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim prowadzi monitoring wizyjny pomieszczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskiego przy ulicy Piłsudskiego 12 w Drawsku Pomorskim w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym.

 1. Administratorem monitoringu jest: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim przy ulicy Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Daria Kowalczyk (tel. 94 3413896, e mail: iod(q> kulturadrawsko.pl).
 3. Dane osobowe z monitoringu będą przetwarzane w celu prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich stosowane profilowanie.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przeich przypadkowym lub umyślnym ziszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim i na stronie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Drawsku Pomorskim w zakładce Ochrona Danych Osobowych - Monitoring".

Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku

dyr. Eugenia Szastko
ul. Wałecka 49;78 – 550 Czaplinek
telefon: 094 37 55 464
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna w Złocieńcu

kier. Garbriela Lipska
ul. III Pułku Piechoty 2; 78 – 520 Złocieniec
telefon: 094 367 16 49
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Biblioteka Publiczna im. Ignacego Solorza w Wierzchowie

kier. Małgorzata Mazurkiewicz-Nowak
ul. Długa 29; 78 – 530 Wierzchowo
telefon: 094 361 8593; 094 361 8683
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim

kier. Urszula Miłoszewska
ul. Wolności 31; 78 – 540 Kalisz Pomorski
telefon: 094 361 78 05
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Drawsku Pomorskim, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej będą informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Drawsku Pomorskim zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym momencie.

Nowości wydawnicze

Projekty

 

Fundusze

Zadanie: Ojczysty-nasz ulubiony!


 

Fundusze

Zadanie „Wkręceni w czytanie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 


 

Fundusze

Zadanie „Nie tylko bibliotekarz...” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Ostatnie galerie

 • Kategoria: Całkowicie inne spotkanie z Edytą Jungowską i Pipi

 • Kategoria: "Mała Książka Wielki Człowiek" - edycja 2020 r

Ostatnie zdjęcia