środa, 06 maj 2020 07:47

Realizacja projektów z dofinansowaniem w 2020 roku

„Dzieci kochają dinozaury

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki. Sytuacja ta bardzo istotnie wpłynęła na realizację przez nas projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków zewnętrznych, zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym. W bieżącym roku Ośrodek Kultury pozyskał środki na realizację aż pięciu zadań – projektów, a łączna kwota dofinansowania wynosi 210 tysięcy złotych. Każdy z tych projektów wymaga jednak wniesienia wkładu własnego, który przy utracie dochodów własnych z działalności kina i kawiarni staje się dużym obciążeniem dla budżetu naszej instytucji.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki. Sytuacja ta bardzo istotnie wpłynęła na realizację przez nas projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków zewnętrznych, zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym. W bieżącym roku Ośrodek Kultury pozyskał środki na realizację aż pięciu zadań – projektów, a łączna kwota dofinansowania wynosi 210 tysięcy złotych. Każdy z tych projektów wymaga jednak wniesienia wkładu własnego, który przy utracie dochodów własnych z działalności kina i kawiarni staje się dużym obciążeniem dla budżetu naszej instytucji.
Przy realizacji dwóch z projektów z pomocą przyszła gmina Drawsko Pomorskie, która przekaże dotacje celowe ze swojego budżetu na pokrycie wkładu własnego do projektów „Ojczysty-nasz ulubiony!” oraz „Od Wyspy Świętych Koni do drawskiej suity” realizowanych z dofinasowaniem Narodowego Centrum Kultury. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o dofinasowanie oraz przygotowujemy aktualizację założeń programowych, która umożliwi nam realizacje części zadań projektowych online.
W przypadku pozostałych projektów „Nie tylko bibliotekarz…” oraz „Wkręceni w czytanie” wciąż poszukujemy środków na pokrycie wkładu własnego. Jednocześnie wnioskujemy o dokonanie zmian zakresu merytorycznego zadania w stosunku do założeń zdeklarowanych we wniosku będącym przedmiotem oceny, które mają na celu umożliwienie jego realizacji w obliczu obecnie obowiązujących ograniczeń, zakazów i nakazów wynikających z obowiązującego stanu epidemii oraz skutków tego stanu. W praktyce oznacza to przeniesienie realizacji niektórych z działań do sieci. Projekt „Nie tylko bibliotekarz...” obejmuje organizację szkoleń i kursów, które umożliwią bibliotekarzom z terenu powiatu drawskiego uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji, co w konsekwencji podniesie standardy usług oferowanych użytkownikom bibliotek i sprawi, że każda biblioteka będzie nowoczesną przestrzenią usługową, otwartą dla wszystkich. Zadanie „Wkręceni w czytanie” obejmuje z kolei przeprowadzenie przez bibliotekę powiatową kilku projektów z udziałem ekspertów, pisarzy, czytelników i ich rodziców, które sprzyjają popularyzacji czytelnictwa i aktywizują społeczność lokalną. Biblioteka zorganizuje m.in: spotkania z pisarzami, konkursy i akcje czytelnicze, wystawę. Powstaną także gry na smartfony w oparciu o wybrane przez młodzież książki.
W dalszym ciągu pod znakiem zapytania stoi realizacja projektu „Rusza autobus kulturalny – miejsce w nim czeka na Ciebie!”. Zadanie obejmuje organizację cyklu całkowicie bezpłatnych wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i edukacyjnej takich instytucji jak: teatr, opera, filharmonia, muzea, kino, itp. Z powodu ograniczeń epidemiologicznych w chwili obecnej takie wyjazdy nie są możliwe do zrealizowania. W przypadku dalszego utrzymania takiego stanu rzeczy, Ośrodek Kultury będzie wnioskował do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przekwalifikowanie zadania na zadanie polegające na udostępnianiu w sieci lokalnych zasobów kulturowych.
Aby w tym trudnym okresie zapewnić mieszkańcom gminy chociaż częściowy dostęp do zasobów i dóbr kultury złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Kultura w sieci”. W ramach zadania zaplanowano szereg działań, którym celem jest propagowanie i upowszechnianie kultury wśród mieszkańców poprzez prezentacje różnorodnych dziedzin kultury i sztuki w Internecie. W przypadku uzyskania dofinansowania mieszkańcy będą mogli oglądać transmitowane przez nas koncerty, pokazy taneczne, odbyć wirtualne spacery po lokalnych zabytkach, uczestniczyć w spotkaniach autorskich, a także zajrzeć do pracowni lokalnych artystów. Nasz wniosek jest jednym z ponad 12 tysięcy złożonych w naborze. W chwili obecnej trwa ocena wniosków przez Narodowe Centrum Kultury.

Czytany 22 razy Ostatnio zmieniany środa, 06 maj 2020 07:49

Nowości wydawnicze

Ostatnie galerie

  • Kategoria: "Mała Książka Wielki Człowiek" - edycja 2020 r

  • Kategoria: ZPET-Bajki pod choinkę

Ostatnie zdjęcia