czwartek, 11 luty 2016 12:44

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. Józefa BURSEWICZA „O Złotą Metaforę” SZCZECIN 2016.

 

Konkurs ogłoszono z okazji ZACHODNIOPOMORSKIEJ i SZCZECIŃSKIEJ WIOSNY POEZJI

REGULAMIN:

Nagroda w dwóch kategoriach:
I – ZŁOTA METAFORA
II – METAFORA SZCZECIŃSKA

Organizatorem konkursu jest:

 1. 1.ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE
 2. Konkurs:- „O Złotą Metaforę” ma charakter otwarty, bez wymagań tematycznych. - „O Metaforę szczecińską” dotyczy tematyki odnoszącej się do miasta Szczecina.
  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w czterech egzemplarzach, każdy wiersz nie może przekraczać 23 wersów. Jeden autor może nadesłać prace w dwóch kategoriach, ale w osobnych kopertach i z nowym godłem.
 3. Każdy utwór powinien być oznaczony godłem /słowne lub cyfrowe, nie obrazki czy grafiki/; to samo godło powinno występować na dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z: imieniem i nazwiskiem autora pracy, datą urodzenia, adresem zamieszkania, e-mailem, telefonem kontaktowym.
 4. 5.Autorzy muszą złożyć oświadczenie zgody na publikację (ZAŁĄCZNIK nr 1-znajduje się poniżej regulaminu).
 5. 6.Prace bez oświadczeń nie będą brały udział w konkursie.
 6. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być, do czasu ogłoszenia wyników, publikowane w całości lub we fragmentach oraz nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
 7. Termin przesyłania prac na konkurs upływa w dniu 04.04.2016 r.
 8. Prace należy przesłać listem poleconym na adres:

Konkurs jest adresowany do twórców zrzeszonych i niezrzeszonych, którzy ukończyli 16 lat.

 

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH
ODDZIAŁ W SZCZECINIE

al. WOJSKA POLSKIEGO 90

70-482 Szczecin

z dopiskiem: Konkurs - im. Józefa BURSEWICZA „O Złotą Metaforę” lub „O Metaforę Szczecińską”.

    

10. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 22 maja 2016 roku

w Szczecinie w czasie Koncertu Poetyckiego, o czym laureaci zostaną

powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub listownie.

11. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się

do niniejszego regulaminu.

12. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

13. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w

ramach i na potrzeby Konkursu.

14. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Inkubatora

Kultury.

15. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 261 45 53 78

                                                                                               Prezes

                                                                            ZLP Oddział w Szczecinie

Do pobrania: ZGODA NA PUBLIKACJĘ utworów poetyckich w ALMANACHU POKONKURSOWYM I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bursewicza "O ZŁOTĄ METAFORĘ".

 

 

 

Czytany 315 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 11 luty 2016 13:22
Więcej w tej kategorii: « Nagrody rozdane Ferie 2016 »

Nowości wydawnicze

Ostatnie galerie

 • Kategoria: "Mała Książka Wielki Człowiek" - edycja 2020 r

 • Kategoria: ZPET-Bajki pod choinkę

Ostatnie zdjęcia