Wydrukuj tę stronę
wtorek, 02 październik 2012 07:41

Działalność

 1. Podstawową działalnością statutową ośrodka jest organizowanie i prowadzenie sekcji, zespołów i grup zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta i gminy, na bazie pracowni znajdujących się w budynku ośrodka. Zajęcia takie prowadzone są codzienne od poniedziałku do soboty w godzinach popołudniowych i wieczornych ze względu na uczęszczanie dzieci do szkół. W okresie letnich wakacji zajęcia nie są organizowane.

  Zajęcia organizowane są w kilku kierunkach:

  1. plastyczne
  2. muzyczne
  3. taneczne
  4. sekcje zainteresowań
  5. kluby zainteresowań
  6. pomoc instruktażowa i merytoryczna.

  Zajęcia w Ośrodku prowadzone są przez instruktorów posiadających wykształcenie kierunkowe lub specjalistyczne. W świetlicach wiejskich zatrudnieni są opiekunowie świetlic.

  Nabór na zajęcia odbywa się we wrześniu i jest dobrowolny. Najczęściej uzupełniane są składy poszczególnych zespołów tanecznych ze względu na zakończenie kolejnych etapów nauki przez uczniów i wyjazdy do innych szkół. W pozostałych sekcjach dla dzieci i młodzieży nabór trwa cały czas.
dzialanosc I 1dzialanosc_I_2
dzialanosc_I_3dzialanosc_I_4
 1. Kolejną formą działalności jest organizowanie różnorodnych wydarzeń kulturalnych. Są to najczęściej koncerty okolicznościowe związane z uroczystościami i świętami narodowymi, wystawy tematyczne i okazjonalne, oprawy artystyczne różnych uroczystości miejskich, powiatowych itp.
dzialanosc_II_1dzialanosc_II_2
dzialanosc_II_3
 1. Inną formą działalności jest organizowanie życia kulturalnego i imprez rozrywkowych dla mieszkańców. Są to najczęściej letnie imprezy plenerowe organizowane w Parku Chopina lub w sołectwach. Najczęściej mają one formę festynów rekreacyjno-rozrywkowych. Są to imprezy cykliczne, które organizowane są każdego roku np. Turniej Sołectw, Dożynki, Majówka, Dni Drawska, okazjonalne: Dzień Dziecka, Dzień Matki.

  W roku 2008 rozpoczęto cykl pn. „Drawskie Spotkania Teatralne”. Raz w miesiącu mieszkańcy zapraszani są na różnorodne spektakle teatralne.
dzialanosc_III_1dzialanosc_III_2
dzialanosc_III_3
 1. Jako instytucja pomagamy w organizacji różnych imprez szkołom, urzędom, instytucjom państwowym, stowarzyszeniom, itp. Najczęściej udostępniamy salę widowiskową, kawiarnię, sprzęt elektroakustyczny oraz przygotowujemy oprawę artystyczną.
dzialanosc_IV_1
 1. Ośrodek organizuje także działalności sieci bibliotek. Biblioteka miejska pełni także rolę biblioteki powiatowej, realizując część jej zadań. Filie Biblioteki w Rydzewie, Łabędziach, Gudowie przejmują także funkcję opiekuńczą świetlicy. W Suliszewie biblioteka funkcjonuje razem ze świetlicą ze względu na prowadzony remont.
dzialanosc_V_1 dzialanosc_V_2
 1. Ośrodek Kultury administruje wieloma budynkami ponosząc wszelkie koszty utrzymania, tzn. ogrzewanie elektryczne, gazowe lub zakup opału, energia elektryczna, zużycie wody i ścieki, wywóz śmieci, usługi p.poż i kominiarskie., elektryczne, itp. Jednocześnie wykonujemy we własnym zakresie wszelkie bieżące remonty i naprawy.

  Kompleksowe prace remontowe prowadzone są przez Gminę.
dzialanosc_VI_1dzialanosc_VI_2

 

Czytany 13375 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 04 październik 2012 10:16