Dział dla dorosłych

  • Bożena Mazurkiewicz, Anna Głowacz
  • Telefon: 94 36 322 57 wew. 21

Dział dla dzieci

  • Renata Kicińska, Jolanta Giliewicz
  • Telefon: 94 36 322 57 wew. 23

Dział pedagogiczny

  • Magda Lekka
  • Telefon: 94 36 322 57 wew. 24

Dział multimedialny

  • Zbigniew Stępkowski
  • Telefon: 94 36 322 57 wew. 20