O nas

czwartek, 23 maj 2019 10:28

"Jak pisarze piszą bajki"

20190521 135857"Jak pisarze piszą bajki"- to jeden z elementów składowych zadania "Nie taki autor straszny". 21 i 22 maja pod tym hasłem odbyły się spotkania autorskie z warsztatami twórczymi dla dzieci ze szkół podstawowych z Drawska Pomorskiego z Izabelą Niewiadomską-Labiak.

Ostatnio zmieniany czwartek, 23 maj 2019 10:29
czwartek, 18 kwiecień 2019 14:04

Projekt dla dorosłych i seniorów


KOMP 1 kopiaW ramach wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Partnerstwo dla Książki 2019 dział Multimedialny realizuje zadanie z projektu: Biblioteka Trzeciego Wieku dotyczące E – Klubu Seniora.
Działania adresowane są do grupy osób od 60-tego roku życia, które nie miały wcześniej kontaktu z komputerem. Tematyka zajęć to m. in. nauka pisania i formatowania tekstów, pobieranie grafiki z Internetu, zakładanie poczty elektronicznej oraz odbierania i wysyłania e – maili. Uczestnicy kursu uzyskają umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie , czytania prasy on-line, samodzielne rozwijanie kompetencji komputerowych. Zajęcia początkowe będą wzbogacone o poprawę sprawności manualnej oraz intelektualnej, o informacje dotyczące higieny i bezpieczeństwa pracy przy komputerze. Po każdych zajęciach seniorzy otrzymają materiały dydaktyczne ułatwiające im samodzielne powtarzanie poznanego materiału w domu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z Programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2019.

     images     IK logo 2017   logob2     mkidn 01 cmyk

Ostatnio zmieniany czwartek, 23 maj 2019 08:19
czwartek, 18 kwiecień 2019 14:10

Nowe media w bibliotece

TABLET kopiaW ramach wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Partnerstwo dla Książki 2019 dział Multimedialny realizuje zadanie z projektu: Nie jesteśmy znikąd, dotyczące: Nowe media w bibliotece.
Zadanie jest skierowane do młodych użytkowników biblioteki w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych , mobilnych urządzeń i aplikacji w codziennym funkcjonowaniu i wykorzystaniu ich do promowania działalności biblioteki.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z Programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2019.

     images     IK logo 2017   logob2     mkidn 01 cmyk

Ostatnio zmieniany czwartek, 23 maj 2019 08:19

20190425 102709Wszystkie warsztaty są oparte na materiałach Fundacji Orange ABC obsługi komputera i Internetu, ABC poczty elektronicznej zakładanie i obsługa. Zajęcia w ramach pierwszego warsztatu odbywały się przez pięć kolejnych spotkań. W ich ramach grupa seniorów nie mająca wcześniej umiejętności pracy na komputerze i w sieci Internetowej poznała podstawową wiedzę w tym temacie.

Ostatnio zmieniany czwartek, 23 maj 2019 08:19

20190430 130022Dzisiejszy warsztat dotyczył korzystania z Legmi za pomocą urządzeń mobilnych. Był kontynuacją ostatnich zajęć i poszerzał wiedzę dotycząca korzystania z Legimi. Młodzież uczestnicząca w zajęciach korzystała z własnych telefonów i tabletów oraz z tabletów bibliotecznych.

Ostatnio zmieniany czwartek, 23 maj 2019 08:18
wtorek, 30 kwiecień 2019 15:14

Mistrzowie kodowania-"Lightbot"

20190426 145437Kodowanie uczy dzieci logicznego myślenia, umiejętności pracy zespołowej, zadaniowego podejścia do napotkanych trudności, elastyczności. Bibliotekarze w swej pracy sięgają po najnowsze technologie, bo to one otwierają kolejne przestrzenie w kontaktach z młodym pokoleniem.

Ostatnio zmieniany czwartek, 23 maj 2019 08:18

Ostatnie galerie

  • Kategoria: Akcja lato tydzień 3-4

  • Kategoria: Wyjazd do kina Gudowo

Ostatnie zdjęcia