Image

Agendy

Dział dla dzieci

Na zdjęciu: Dział dla dzieci

Najbardziej kolorowy dział drawskiej biblioteki. Tutaj oprócz wielu regałów z książkami i audiobookami, także Kącik Malucha. Tablicowa ściana, na której można do woli malować kolorową kredą, wygodne pufy i stoliczki z krzesełkami to zakątek, który licznie odwiedzają najmłodsi czytelnicy. Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest także kilkanaście tytułów gazet i czasopism, które można też wypożyczyć do domu. Na półkach oprócz lektur szkolnych jest bardzo bogaty księgozbiór, który obejmuje: baśnie, bajki, bajeczki, najczęściej wypożyczaną literaturę fantasy i science-fiction, a wśród nich nowości wydawnicze ulubionych autorów. Pracownicy działu organizują spotkania z książką dla przedszkolaków, lekcje biblioteczne dla starszych dzieci, zajęcia plastyczne i wiele akcji bibliotecznych.

 

DZIAŁ DLA DOROSŁYCH

Na zdjęciu: Pracownia w świetlicy przy bibliotece w Drawsku Pomorskim

Wypożyczalnia dla Dorosłych dysponuje bogatym księgozbiorem dla  dorosłych. Jest to zarówno literatura piękna, historyczna, kryminały, thrillery, fantastyka, biografie, pamiętniki oraz lektury szkolne i systematycznie uzupełniane nowości wydawnicze.

W dziale funkcjonuje Cafee biblioteka, a w nim wygodne „kosmiczne” fotele i  stoliki, do dyspozycji czytelników pozostaje kilka tytułów prasy, w tym czasopisma kobiece, hobbystyczne, poradniki i prasa codzienna.

Do użytku czytelników są czytniki e-booków, tablety oraz Infokiosk, gdzie można samemu znaleźć ulubioną książkę. Pracownicy działu organizują różne formy spotkań promujące autorów książek i literaturę, troszczą się  też o punkty bookcrossingu (na dworcu kolejowym, w szpitalu w Kańsku, sezonowo na pl. Kuczerawego w Drawsku Pomorskim oraz w bibliotece). Bibliotekarze organizują  spotkania Klubu Miłośników Poezji, wydarzenia  kulturalne, a także realizują różne ciekawe projekty itd.

DZIAŁ MULTIMEDIALNY

Na zdjęciu: Młodzież pracuje podczas zajęć pt.

To ulubiony dział młodzieży, gdyż tutaj znajduje się czytelnia internetowa z sześcioma komputerami. W tym dziale wyodrębniono także literaturę obcojęzyczną, popularno- naukową, księgozbiór podręczny oraz księgozbiór regionalny. Bardzo bogaty jest też zbiór audiobooków dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Do dyspozycji czytelników jest także miejsce, gdzie można poczytać prasę (kilkanaście tytułów) oraz Infokiosk, umożliwiający poszukiwanie książek na różnych portalach czytelniczych. Tutaj przygotowano również stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej: komputer z klawiaturą dla osób niedowidzących i powiększalnik tekstu z opcją głośnego czytania tekstu książki.
Pracownicy działu prowadzą kursy i warsztaty doskonalące umiejętność pracy z komputerem dla seniorów,  udostępniają czytelnikom kody do portalu Legimi dzięki, któremu mają dostęp do darmowych ebooków, audiobooków oraz synchrobooków, oraz wypożyczają czytak dla osób słabowidzących lub niewidomym.

DZIAŁ REGIONALNY

Na zdjęciu: Bibliotekarze z powiatu drawskiego podczas szkolenia
To nietypowe miejsce jak na bibliotekę. Dział regionalny stanowi bowiem sala wystawiennicza, w której przygotowana jest ekspozycja – wystawa tematyczna dotycząca historii regionu. Eksponaty do wystawy oraz jej przygotowanie to domena lokalnego miłośnika i badacza historii regionalnej, regionalisty Wiesława Piotrowskiego. Bogate zbiory własne umożliwiają autorowi przygotowywanie wystaw o różnej tematyce, m.in.: dotyczącej historii Drawska, wybuchu II wojny światowej, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, itp. Dodatkowo w piwnicy biblioteki przygotowano salę warsztatową, w której pan Wiesław organizuje i prowadzi spotkania dla zainteresowanej historią młodzieży.  W dziale regionalnym organizowane są spotkania i wycieczki historyczne.

DZIAŁ EDUKACYJNO-PEDAGOGICZNY

Na zdjęciu: OTIZ
Gromadzi literaturę popularno-naukową z różnych dziedzin, w tym przede wszystkim te pozycje, o które proszą czytelnicy. Księgozbiór jest udostępniany wszystkim czytelnikom, nie tylko nauczycielom i studentom. Tu udostępniane są także czasopisma pedagogiczne oraz metodyczne dla bibliotekarzy.
W dziale znajduje się urządzenie do digitalizacji zbiorów. Obróbce cyfrowej poddawane są wydawnictwa własne, materiały dotyczące Drawska i regionu, zbiory działu regionalnego ( z wystaw), fotografie i inne dokumenty życia społecznego.

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

Na zdjęciu: Panel językowy w Centrum Kultury
Wszyscy pracownicy zajmują się opracowaniem zakupionych książek i innych materiałów bibliotecznych. W dziale organizacyjnym jest stanowisko komputerowe służące bibliotekarzom do prac bibliotecznym. Tutaj gromadzone są materiały statystyczne oraz dokumentacja biblioteczna. Biblioteka pracuje na bazie programu MAK+, stosując elektroniczną bazę czytelników oraz katalog elektroniczny księgozbioru.

BIBLIOTEKA POWIATOWA

Na zdjęciu: Dziewczęta z Żółtego podczas sesji fotograficznej przed jarmarkiem

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim realizuje fakultatywne zadania powiatowe na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Drawskiego a gminą Drawsko Pomorskie. W ramach tych zadań organizowane są: spotkania i szkolenia dla bibliotekarzy z terenu powiatu drawskiego, spotkania z pisarzami, z ciekawymi ludźmi, spektakle teatralne dla dzieci i inne wydarzenia kulturalne. Ze środków powiatu wspierana też jest działalność wydawnicza bibliotek oraz organizacja konkursów i przeglądów na poziomie powiatowym, a także zwrot kosztów dojazdu na szkolenia itp. 

Drawska biblioteka pełni nadzór merytoryczny nad działalnością bibliotek w powiecie, ale nie zatrudnia instruktora metodycznego.

Ochrona danych osobowych

O tym, jak chronimy dane osobowe, dowiesz się na naszej stronie BIP.

Polityka dotycząca cookies

Strona wykorzystuje ciasteczka. Z naszą polityką dotyczącą cookies zapoznasz w tej informacji.

Kontakt

Podstawowe dane kontaktowe:

  • ul. Dworcowa 2
  • 78-500 Drawsko Pomorskie
  • Tel.: 94 341 38 96
  • dpok@post.pl

Szczegółowe informacje

Deklaracja dostępności

Zapoznaj się z naszą Deklaracją dostępności.

Socialmedia: